Alexia Moreno opens the scoring for Glory

1548319518